EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
O Centro / Novas
08 xuño 2018

Revisión de exames de cursos de promoción


A revisión dos exames dos cursos de promoción (non de certificación) farase entre o día 12 e 14 de xuño (no día fixado polo profesor/profesora) no horario e aula habitual de clase, salvo as seguintes aulas que estarán ocupadas por outras probas. Se a súa aula habitual de clase se atopa entre as indicadas abaixo, deberá porse en contacto co seu profesor ou profesora para saber onde se fará a revisión.

Aulas ocupadas 12/6 pola mañá: 10,11,13,14,15,16,17, 24, 26, 28.
Aulas ocupadas 12/6 pola tarde: 10,12.
Aulas ocupadas 13/6 pola tarde: 10,12.
Aulas ocupadas 14/6 pola tarde: 10

 

EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599