EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Seccións / Tui / Ausencias do profesorado
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599