EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Seccións / Tui / Ausencias do profesorado

Ausencias do profesorado

Sección: Tui
Profesor/a
Idioma
Nivel
Grupo
Horario
Data
Observaciones
Elena Espinosa Ruiz
Inglés
todos
todos
todos
mar, 25/04/2017
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599