EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
O Centro / Organigrama / Profesorado

Profesorado

Althoff, Roswitha
Althoff, Roswitha
Departamento: Alemán
Álvarez Jorge, Esther
Álvarez Jorge, Esther
Departamento: Alemán
Ares Fontela, Marta
Ares Fontela, Marta
Departamento: Alemán
Fernández Soliño, Ana
Fernández Soliño, Ana
Departamento: Alemán
Mouzo Regueira, Yolanda
Mouzo Regueira, Yolanda
Departamento: Alemán
Pérez Pérez, Belén
Pérez Pérez, Belén
Departamento: Alemán
Rincón Rodríguez, Isabel
Rincón Rodríguez, Isabel
Departamento: Alemán
Quesada Herrero Salvador
Quesada Herrero Salvador
Departamento: Chinés
Malerba, Alessia
Malerba, Alessia
Departamento: Chinés
Corderí Novoa, Modesto
Corderí Novoa, Modesto
Departamento: Chinés
Pita Pérez, Ángeles
Pita Pérez, Ángeles
Departamento: Español para estranxeiros
Álvarez Matas, Mª Isabel
Álvarez Matas, Mª Isabel
Departamento: Francés
 Campo Rivera, Mª Jesús
Campo Rivera, Mª Jesús
Departamento: Francés
Dacal Redondo, Susete
Dacal Redondo, Susete
Departamento: Francés
García Fernández, Mª Isabel
García Fernández, Mª Isabel
Departamento: Francés
Grande Ventura, Mª Esperanza
Grande Ventura, Mª Esperanza
Departamento: Francés
Neira González, Xosé Manuel
Neira González, Xosé Manuel
Departamento: Francés
Otero Villamarín, Montserrat
Otero Villamarín, Montserrat
Departamento: Francés
Potier, Ghislain
Potier, Ghislain
Departamento: Francés
Vázquez Pis, Juan Ramón
Vázquez Pis, Juan Ramón
Departamento: Francés
COUÑAGO RIBEIRA, Xosé
COUÑAGO RIBEIRA, Xosé
Departamento: Galego
LUSTRES BLANCO, Miguel
LUSTRES BLANCO, Miguel
Departamento: Galego
MARTÍNEZ SEIXO, Ramón Anxo
MARTÍNEZ SEIXO, Ramón Anxo
Departamento: Galego
VÁZQUEZ LAMAZARES, Mª Azucena
VÁZQUEZ LAMAZARES, Mª Azucena
Departamento: Galego
Álvarez Cuñado, Anabel
Álvarez Cuñado, Anabel
Departamento: Inglés
Avendaño Coombe, Ruth
Avendaño Coombe, Ruth
Departamento: Inglés
Barciela Garrido, Santiago
Barciela Garrido, Santiago
Departamento: Inglés
Barrio de la Fuente, Cristina
Barrio de la Fuente, Cristina
Departamento: Inglés
Blanco Pinedo, Manuel
Blanco Pinedo, Manuel
Departamento: Inglés
Carbón Riobó, Mª Soledad
Carbón Riobó, Mª Soledad
Departamento: Inglés
Fdez. de Sanmamed Sampedro, Luciano
Fdez. de Sanmamed Sampedro, Luciano
Departamento: Inglés
Gil Martínez, Alicia
Gil Martínez, Alicia
Departamento: Inglés
González Fernández, Mª Cristina
González Fernández, Mª Cristina
Departamento: Inglés
Laiz Molina, Juan Ignacio
Laiz Molina, Juan Ignacio
Departamento: Inglés
Costas Fernández, Silvia
Costas Fernández, Silvia
Departamento: Inglés
López Beiras, Marina
López Beiras, Marina
Departamento: Inglés
Lucas Domínguez, Pilar
Lucas Domínguez, Pilar
Departamento: Inglés
Martínez Ruibal, Mª José
Martínez Ruibal, Mª José
Departamento: Inglés
Meijide Rico, Belén
Meijide Rico, Belén
Departamento: Inglés
Moure González, Ana Dolores
Moure González, Ana Dolores
Departamento: Inglés
Pego Granja, Mª Teresa
Pego Granja, Mª Teresa
Departamento: Inglés
Peña Otero, Rosa Mª
Peña Otero, Rosa Mª
Departamento: Inglés
Peñaranda Martínez, Clara
Peñaranda Martínez, Clara
Departamento: Inglés
Pérez Domínguez, Leticia
Pérez Domínguez, Leticia
Departamento: Inglés
Pirallo Castro, Mª Jesús
Pirallo Castro, Mª Jesús
Departamento: Inglés
Salter Iglesias, Andrés
Salter Iglesias, Andrés
Departamento: Inglés
Sánchez Mosquera, Ana María
Sánchez Mosquera, Ana María
Departamento: Inglés
Sánchez Pérez, María
Sánchez Pérez, María
Departamento: Inglés
 Siebert, Hilary
Siebert, Hilary
Departamento: Inglés
Sio Castiñeira, Begoña
Sio Castiñeira, Begoña
Departamento: Inglés
Tobar Delgado, Eduardo
Tobar Delgado, Eduardo
Departamento: Inglés
Vilar Rodríguez, Silvia
Vilar Rodríguez, Silvia
Departamento: Español para estranxeiros
Watson Conde, Ana Mª
Watson Conde, Ana Mª
Departamento: Inglés
Angelli, Fabio
Angelli, Fabio
Departamento: Italiano
Castañeiras García, María
Castañeiras García, María
Departamento: Italiano
Lodeiro Pérez de Lis, Mariola
Lodeiro Pérez de Lis, Mariola
Departamento: Italiano
Patiño Alonso, Miguel
Patiño Alonso, Miguel
Departamento: Italiano
Ramos Escudero, José A.
Ramos Escudero, José A.
Departamento: Italiano
Rodríguez Tato, Laura
Rodríguez Tato, Laura
Departamento: Italiano
Cupeiro Frade, Miguel
Cupeiro Frade, Miguel
Departamento: Portugués
Domínguez Presa, Felipe
Domínguez Presa, Felipe
Departamento: Portugués
Mourelo Pérez, Salvador
Mourelo Pérez, Salvador
Departamento: Portugués
Sarmiento Tránchez, Santiago
Sarmiento Tránchez, Santiago
Departamento: Portugués
Sayuri Nishimura
Sayuri Nishimura
Departamento: Xaponés
Yerma Alonso Harada
Yerma Alonso Harada
Departamento: Xaponés
Mari Hashimoto Maeda
Mari Hashimoto Maeda
Departamento: Xaponés
Maseda Muíño, Francisco
Maseda Muíño, Francisco
Departamento: Xaponés
 
 
 
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599