EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Idiomas / Xaponés / Bibliografía

Bibliografía curso 2015-16

MANUAIS DE CONSULTA, GRAMÁTICAS E OUTROS:
Basic Kanji Book (2005 4ª edition. Bonjin-sha)
First Steps in Japanese HAJIME NO IPPO (1995, 3A Corporation)
Nihongo, japonés para hispanohablantes, Libro de texto/1 (1999 1ª edición, Herder)
Nihongo, japonés para hispanohablantes, Caderno de exerciocios/1 (2000 1ª edición, Herder)
Nihongo, japonés para hispanohablantes, Bunpoo (2000 1ª edición,  Herder)
Japonés en viñetas (Curso básico de xaponés a través de manga) (2007 7ª edición. Norma Editorial)
Japonés en viñetas 2 (Curso básico de xaponés a través de manga) (2005 2ª edición. Norma Editorial)
Kana para recordar (2003 1ª edición, Herder)
Kanji para recordar I (2003 2ª edición, Herder )
Kanji para recordar II (2004 1ª edición, Herder )
Diccionario Español-Japonés / Japonés-Español (2005 2ª edición, Editorial Juventud)
Diccionario Español-Japonés / Japonés-Español (2005, Ediciones Librería Universitaria)

EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599