EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Seccións / Redondela / Profesorado e titorías

Profesorado e titorías 

Oferta de grupos sección Redondela - Curso 2017-2018

Curso

Horario

Aula Profesor                                       

1o Nivel Básico

19:15-21:30
Martes Venres

22 Saray Fernández

2o Nivel Básico

16:45-19:00
Martes Venres

25 Belén Lamas

2o Nivel Básico

20:00-21:30
Luns Mércores Xoves

25 Belén Lamas

1o Nivel Intermedio

16:45-19:00
Martes Venres

21 Alberto Parada

1o Nivel Intermedio

18:30-20:00
Luns Mércores Xoves

21 Alberto Parada

1o Nivel Intermedio

20:00-21:30
Luns Mércores Xoves

21 Alberto Parada

2o Nivel Intermedio

18:30-20:00
Luns Mércores Xoves

22 Saray Fernández

2o Nivel Intermedio

20:00-21:30
Luns Mércores Xoves

22 Saray Fernández

1o Nivel Avanzado

18:30-20:00
Luns Mércores Xoves

25 Belén Lamas

1o Nivel Avanzado

19:15-21:30
Martes Venres

25 Belén Lamas

2o Nivel Avanzado

19:15-21:30
Martes Venres

     21         Alberto Parada


Curso 2017-2018
Profesorado e horas de titoría
(recoméndase concertar cita previa)
   
Os horarios de titoría publicaránse proximamente.
 
 
Profesor/a Horario Aula
Alberto P. Parada Vilas Pendente de confirmación 21
Belén Lamas Dono Pendente de confirmación 25
Saray Fernández Iglesias  Pendente de confirmación 22

 
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599