EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
O Centro / Dinamización lingüística / Proxecto de Fomento da Lingua Galega
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599