EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
O Centro / Biblioteca / Clubs de lectura

Clubs de lectura

A través da colaboración dos departamentos coa biblioteca da EOI durante o curso 2017-18 póñense en marcha os seguintes clubs de lectura:

ALEMÁN
Club de lectura Alemán
Coordinadora: Roswitha Althoff
Blog: http://leseninvigo.blogspot.com.es/

GALEGO
CLUB DE LECTURA 5.1
Coordinador: Ramón Anxo Martíns Seixo
https://opeixenapatela.wordpress.com/

INGLÉS
Clubs de Lectura do Departamento de Inglés:
- Books Up! “Transgressions” (hearth, heart, body and power).
Coordinado pola profesora Ana Sánchez Mosquera.

- Superman Comics & Feminism Online Reading Club. (1º cuadrimestre)
Coordinado pola profesora Alicia Gil

- Art Theory and Appreciation Online Reading Club. (2º cuadrimestre)
Coordinado pola profesora Alicia Gil
https://www.edu.xunta.gal/centros/eoivigo/aulavirtual2/course/view.php?id=36

ITALIANO
Pagina 99

Coordinado pola profesora María Lodeiro Pérez de Lis
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022195847473
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599