EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
O Centro / Biblioteca / Clubs de lectura

Clubs de lectura

A través da colaboración dos departamentos coa biblioteca da EOI durante o curso 2016-17 puxéronse en marcha os seguintes clubs de lectura:

ALEMÁN
Club de lectura Alemán
Coordinadora: Roswitha Althoff
Blog: http://leseninvigo.blogspot.com.es/

GALEGO

CLUB DE LECTURA 5.1
Coordinador: Ramón Anxo Martíns Seixo
 http://eoidevigo.blogaliza.org/

INGLÉS
Clubs de Lectura do Departamento de Inglés:
- Books Up! “Transgressions” (hearth, heart, body and power).
Coordinado pola profesora Ana Sánchez Mosquera.
- Superman Comics & Feminism. (Pechado)
Coordinado pola profesora Alicia Gil
En substitución do anterior por falta de asistentes creouse o seguinte:
- Art Theory and Appreciation online reading club.
Coordinado pola profesora Alicia Gil
https://www.edu.xunta.gal/centros/eoivigo/aulavirtual2/course/view.php?id=36

ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS
Club de Lectura do Departamento de Español para Estranxeiros

Coordinado pola profesora Angeles Pita
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599