EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
O Centro / Dinamización lingüística / Equipo de Dinamización da Lingua Galega

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA (EDL) - Curso 2016-17

Equipos de dinamización da lingua galega

Coordinadora:
Esther Ávarez  Jorge
Profesorado:  Xosé Couñago Ribeira
Mariola Lodeiro Pérez de Lis
PAS: Patricia Santos Pérez
Alumnado: Manuel Caamaño

EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599