EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Estudos na EOI / Cursos especiais (CELGA, LAG, CALC)

Cursos especiais (CELGA, LAG, CALC)

Cursos de formación, actualización e especialización lingüística para o profesorado impartidos na E.O.I de Vigo en colaboración co Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) e o Centro de Formación de Recursos (CFR) de Vigo
 
A oferta de cursos varía cada ano. Pode consultala no plan anual de formación do profesorado publicado polo CAFI
 
Cursos para colectivos profesionais e público en xeral
Cursos monográficos de galego, organizados en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística (linguaxe administrativa galega de niveis medio e superior, cursos preparatorios para examinarse dos certificados de lingua galega (CELGA1,  CELGA 2, CELGA 3 e CELGA 4) e cursos monográficos dirixidos a profesionais de diversos sectores (poden variar anualmente).
A convocatoria destes cursos publícase no D.O.G. (Diario Oficial de Galicia)
Para informarse dos cursos e procedemento de matrícula para o ano académico 2017-18 prema aquí.

Para informarse sobre a convocatoria das probas de certificación dos distintos niveis CELGA prema aquí.
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599