EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Estudos na EOI / Cursos semipresenciais (That's English)

Cursos semipresenciais (That's English)

A EOI de Vigo é centro de apoio titorial do programa That’s English!, que permite estudar inglés a distancia.
 
NIVEIS IDIOMA Módulos do curso EQUIVALENCIAS CO MCERL
Básico 1 Inglés a distancia 1 y 2  
Básico 2 Inglés a distancia 3 y 4 Nivel A2
Intermedio 1 Inglés a distancia 5 y 6  
Intermedio 2 Inglés a distancia 7 y 8 Nivel B1
Avanzado 1 Inglés a distancia 9 y 10 1º curso do Nivel B2
 
O nivel Avanzado 2 está pendente de implantación.
Toda a información relacionada con estes cursos pode consultarse na web de That´s English

 
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599