EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Estudos na EOI / Cursos semipresenciais (That's English)

Cursos semipresenciais (That's English)

A EOI de Vigo é centro de apoio titorial do programa That’s English!, que permite estudar inglés a distancia.
 
NIVEIS IDIOMA Módulos do curso EQUIVALENCIAS CO MCERL
Básico 1 Inglés a distancia 1 e 2  
Básico 2 Inglés a distancia 3 e 4 Nivel A2
Intermedio 1 Inglés a distancia 5 e 6  
Intermedio 2 Inglés a distancia 7 e 8 Nivel B1
Avanzado 1 Inglés a distancia 9 e 10  
Avanzado 2 Inglés a distancia 11 e 12 Nivel B2
 
Para superar os módulos 4, 8 e 12 é necesario superar as probas de certificación do nivel respectivo, como o resto do alumnado oficial e libre.

Toda a información relacionada con estes cursos pode consultarse na web de That´s English

Pode consultar tamén a Circular 6/2017 de Dirección Xeral de Educación sobre a organización do programa That's English! para o curso 2017-18
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599