EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Admisión do alumnado / Matriculación Oficial / Formas de acceso

Formas de acceso

Nas EEOOII de Galicia pódese acceder na modalidade oficial de varios xeitos diferentes, segundo se teñan coñecementos previos do idioma que interesa ou non, seguindo o procedemento establecido de preinscrición e matrícula.
 
Se non ten coñecementos previos do idioma deberase matricular en básico 1.
Se ten coñecementos previos do idioma no que desexa matricularse pode acceder a un curso superior realizando unha proba de clasificación (proba de clasificación).
Se xa dispón dun título pode validalo e acceder directamente por titulación.

No curso 2018-19, as titulacións e certificados que dan acceso a niveis diferentes do básico 1 segundo a Circular 3/2018 de matrícula son:
A modo orientativo, pode realizar o test de autoavaliación online DIALANG  antes de matricularse.
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599