EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Admisión do alumnado / Matriculación Oficial / Proba de clasificación / Información Proba de clasificación

Proba de clasificación

A proba de clasificación está pensada para o alumnado que se quere matricular nos estudos oficiais da EOI e xa ten coñecementos previos.
Consiste nunha proba con catro partes (expresión escrita, expresión oral, comprensión escrita e comprensión oral) que diagnostica o seu nivel de coñecementos e lle dá acceso a un nivel determinado.

Debe saber que:
 • a proba de clasificación non certifica un nivel de lingua, só fixa un nivel de acceso para estudar na modalidade oficial
 • non outorga automaticamente unha praza; o alumnado debe seguir o procedemento establecido de preinscrición e adxudicación de prazas
 • non poderá facer a proba de clasificación o alumnado matriculado no mesmo idioma nos dous anos académicos inmediatamente anteriores á proba. O incumprimento deste punto dá lugar a que a proba quede anulada
 • a proba daralle acceso a un curso concreto e só a ese curso (non poderá matricularse nun curso nin superior nin inferior ao que indique a proba)
 • se a proba lle dese acceso a un nivel xa superado anteriormente, esta quedaría sen efecto
 • para facer a proba o alumnado deberá cumprir o requisito de idade das EEOOII (16 anos cumpridos antes do 31 de decembro do ano no que se matricula na proba ou 14 anos se desexa facer a proba dun idioma diferente ao que cursa como 1.ª lingua estranxeira na ESO)
 • a matrícula e as probas de clasificación unicamente se realizan na sede central da EOI de Vigo, sita na avenida Martínez Garrido n.º 17, Vigo
 • O prazo de matrícula na proba de clasificación é  do 15 ao 30 de maio. 

Consulte o CALENDARIO DE EXAMES DE CLASIFICACIÓN (XUÑO 2017) AQUÍ.

Consulte RESULTADOS DAS PROBAS DE CLASIFICACIÓN (XUÑO 2017) AQUÍ

CALENDARIO ESPECÍFICO PARA AS PROBAS DE CLASIFICACIÓN DE ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS (CURSO 2017-18)

Consulte información sobre a estrutura da proba no enlace máis abaixo. 

A taxa da proba de clasificación é de 17 € por cada idioma
(AGÁS: Familia numerosa categoría xeral 8,5 €; categoría especial 0 €; persoas con minusvalía igual ou superior a 33% 0 €; persoal funcionario docente 0 €).

Para formalizar a súa inscrición deberá:
 1. descargar o formulario de matrícula (un por cada idioma) e enchelo,
 2. aboar a taxa correspondente dunha das seguintes maneiras:
  1. pagamento telemático pola Internet a través dos servizos de acceso libre na Oficina Virtual Tributaria da Consellaría de Facenda (teña en conta os códigos),
  2. pagamento presencial nunha entidade bancaria:
   • obter o impreso de pagamento a través da Internet (teña en conta os códigos)
   • recoller o impreso na conserxería da EOI de Vigo.
 3. presentar na secretaría do centro, no horario de atención ao público e dentro do prazo establecido:
  1. o formulario de matrícula para a proba de clasificación
  2. o impreso de pagamento de taxas
  3. unha copia do seu DNI/NIE

EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599