EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Xestións administrativas / Renuncia á matrícula

Renuncia voluntaria á matrícula

O alumnado oficial poderá solicitar ao centro a renuncia de matrícula ata o 30 de abril, isto implica a perda do dereito á realización dos exames.

As renuncias non se teñen en conta para o cómputo do número de convocatorias

O alumnado que renuncia e desexe retomar os estudos en anos posteriores deberá someterse ao proceso de preinscrición (non ten reserva de praza)

A renuncia non dá dereito á devolución de taxas

Para solicitar a renuncia debe encher o impreso de renuncia e presentalo na secretaría do centro ou ben por correo electrónico.
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599