EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Xestións administrativas / Solicitude de devolución de taxas

Solicitude de devolución de taxas

Soamente procede a devolución de taxas por:
  • Causa imputable ao centro (peche de grupo ou modificación por parte do centro do horario no que se matriculou)
  • Concesión dunha bolsa para os estudos de idiomas
A documentación que debe achegar nestes dous casos é:
  • Impreso de solicitude de devolución
  • Fotocopia do DNI
  • Certificación bancaria co número de conta onde a Consellería de Facenda lle realizará o ingreso
  • Orixinal e fotocopia do impreso das taxas aboadas
  • Resolución da concesión de bolsa, se é o caso

EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599