EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Xestións administrativas / Solicitude de adaptación de exames

Solicitude de adaptación de exames para persoas con discapacidade

O alumnado que, debido a unha minusvalía, precisa algún tipo de adaptación para realizar os exames deberá presentar Solicitude de adaptacións das probas acompañado da documentación acreditativa da súa discapacidade.

Solicítase no momento da matrícula.
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599