EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Xestións administrativas / Solicitude de adaptación de probas

Solicitude de adaptación de probas para persoas con necesidades específicas

O alumnado que, debido a unha discapacidade ou calquera outra situación, precisa algún tipo de adaptación para realizar as probas deberá presentar Solicitude de adaptación das probas acompañada da documentación acreditativa das súas necesidades específicas.

Solicítase no momento da matrícula.
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599