EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Xestións administrativas / Protocolo de menores

Protocolo de menores

O pai/nai/titor do alumnado que sexa menor de idade antes do 31 de decembro no ano en que se matricula debe entregar no momento da matrícula o impreso de protocolo de menores, xunto co DNI do pai/nai/titor, no que se compromete a facer un seguimento do menor.
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599