EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Xestións administrativas / Carné de estudante

Carné de estudante

Este carné é o documento que o acredita como estudante da EOI de Vigo para poder solicitar préstamos na biblioteca da propia EOI ou ben obter descontos en cines, teatros, librerías, museos,...

Poden tramitalo presentando unha fotografía xunto co seu DNI/NIE na secretaría do centro a partir do 1 de novembro.

O alumnado das seccións poden tramitar este carné nas propias seccións ante o xefe de estudos de idiomas.
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599