EOI Vigo
Xunta de Galicia
cabecera
Alumnado / Xunta de representantes do alumnado

Xunta de Representantes do Alumnado


CONVOCATORIA DA XUNTA DE REPRESENTANTES DO ALUMNADO DA EOI DE VIGO 

REUNIÓN COMITÉ DE DELEGADOS DAS DISTINTAS SEDES DA EOI DE VIGO

 

 En concordancia co DECRETO 189/2010, do 11 de novembro, polo que se establece o Regulamento orgánico das escolas oficiais de idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia, Título IV “Xunta de Representantes” e baseándonos no Artigo 56 (Reunións e Comisións), convócase a citada reunión prevista o día 16 dos correntes ás 19:30 horas na sala de profesores da EOI VIGO coa seguinte orde do día.

1. Informar sobre o establecido na última reunión do Consello Escolar - (Lei 4/2011) Plan de convivencia. Plan de atención a diversidade (Decreto 299/2011, de 7 de decembro). Xestión administrativa. Protección do centro. Recursos Tecnolóxicos. Instalacións.

2.Crear un correo electrónico para a Xunta de Delegados a cargo da E.O.I

3. Plan de emerxencia (voluntariado)

4.Posibilidade de establecer el linguaxe de signos (exclusividade do alumnado).

5.Rolda de intervencións.

 
O Presidente da Xunta de Representantes

 
Francisco Macías Infante

 
Vigo, 13 decembro 2016

 

Xunta de Representantes do Alumnado

A xunta de representantes do alumnado está formada polos delegados e delegadas do alumnado oficial matriculado na modalidade presencial dos distintos grupos da escola e das seccións, e polos representantes do alumnado no consello escolar (Título IV do Decreto 189/2010, do 11 de novembro, polo que se establece o Regulamento orgánico das EOI galegas).

Presidente da Xunta de Representantes no curso 2016-2017: Francisco Macías Infante.  

Para contactar co presidente da Xunta de Representantes diríxanse por favor ás/aos delegadas/os do seu grupo.

 


 
EOI Vigo
Escola Oficial de Idiomas de Vigo · Martínez Garrido 17 · 36205 Vigo
Correo: eoi.vigo@edu.xunta.es · Teléfono: 986 260 210 · Fax: 986 262 599